کمپین 10% خرید بیشتر

از امروز 23 مرداد ماه به مدت یک هفته جایزه 10% از مبلغ کل خرید شروع می شود.  پس از تکمیل خرید و پرداخت نهایی 10% از مبلغ کل به عنوان جایزه برای خرید از فروشگاه پت خرید برای شما در نظر گرفته میشود.