مانکس

تفاوت اصلی این گربه به دیگر گربه هادر اندازه ی طول دم آنهاست. برخی آن ها فاقد دم هستند و یا دم‌های کوتاه با طول متفاوت دارند.
اندازه بدن گربه مانکس کوچک‌تر از متوسط است و پاهای جلو این گربه قوی و صاف است. شکل عمومی این گربه شبیه خرگوش است و ظاهری زیبا به او میدهد.
این گربه رفتاری اجتماعی دارد و ارتباط نزدیک با انسان دارد ولی در برخورد با غریبه ها ترسو و محتاط است.
از گربه مانکس تا کنون 4 واریته تولید شده و با توجه به اینکه نسخه اولیه آنها موکوتاه بوده، واریته‌های جدید موبلند یا سیمریک هستند.

تاریخچه
خلق و خو
مشکلات سلامتی
شرایط نگهداری
فعالیت بدنی
آراستن