رگدال

گربه های رگدال برخلاف ظاهر بزرگشان ساکت، آرام و مهربان هستند و از در آغوش گرفته شدن خوششان می آید و همچنین رفتار آن ها با حیوانات دیگر مانند سگ ها نیز خوب است.
گربه رگدال یکی از بزرگترین گربه های جهان است و ممکن است تا ۴ سال طو بکشد و رشد کند.این گربه ی زیبا و پشمالو بدن دراز و چشم های بزرگ و نازی دارد که با رفتارش هم خوانی دارند.چشم های آن ها همیشه آبی است.موی این گربه تقریبا بلند و بسیار نرم است.
گربه های بالغ رگدال زیاد فعال نیستند اما بچه های آن ها میتوانند بازیگوش باشند.

 

تاریخچه
خلق و خو
مشکلات سلامتی
شرایط نگهداری
فعالیت بدنی
آراستن