آبیسینیان

گربه آبیسینیان از قدیمیترین نژادهای گربه در دنیاست . گربه های در مصر باستان از این نژاد بوده اند . امروزه بیشتر در انگلستان پرورش داده میشود.
گوش های کشیده، پاهای لاغر و جثه کوچک ظاهره زیبایی به این گربه میدهد همچنین این گربه ها لج باز، باهوش و فعال هستند که عاشق بازی و گشت و گذار می باشند.
برخلاف بازی گوش بودن این گربه زمانی که غریبه ای می بیند خجالت زده و آرام می شوند.
همچنین ابسینیان به عنوان یکی از نژادهای گربه روسی ،گربه های انگلیسی و گربه اسپارنیای شناخته شده اند .

تاریخچه
خلق و خو
مشکلات سلامتی
شرایط نگهداری
فعالیت بدنی
آراستن