پادوان padovan

تاسیس این شرکت نتیجه اشتیاق سیگنور کلمنت پادووان است و به همین دلیل اسم وی را به دوش میکشد. او در سال 1953  اولین غذای پرنده اش را ساخت و هنوز این شرکت بر اساس ارزشهای او(زندگی کردن با حیوان در خانه یک لذت همیشگی است) نیز پا برجاست. مواد تشکیل دهنده در این شرکت با دقت انتخاب میشود و هر ماده به صورت مستقیم از جایی که به آن تعلق دارد تهیه میشود و در کارخانه در ایتالیا پردازش میشوند تا جهت تضمین کیفیت آن دوباره کنترول شود. 
محصولات این شرکت بر اساس  دانش و آگاهی از گونه های مختلف ، نیاز حیوان ها در فصول مختلف و سنین مختلف ، توسط متخصصین ماهر  تولید شده است. محصولات این شرکت در 15 کشور اروپایی عرضه می شود.

اسنک مخصوص طوطی سانان بزرگ

اسنک مخصوص طوطی سانان بزرگ

در حال حاضر موجود نیست
محلول موتاویگور

محلول موتاویگور

در حال حاضر موجود نیست
محلول ویتاویگر

محلول ویتاویگر

در حال حاضر موجود نیست
پودر ویتاویگر

پودر ویتاویگر

در حال حاضر موجود نیست
پودر مولتی سالی

پودر مولتی سالی

در حال حاضر موجود نیست
E محلول ویتامین

E محلول ویتامین

در حال حاضر موجود نیست
E پودر ویتامین

E پودر ویتامین

در حال حاضر موجود نیست