پادوان padovan

تاسیس این شرکت نتیجه اشتیاق سیگنور کلمنت پادووان است و به همین دلیل اسم وی را به دوش میکشد. او در سال 1953  اولین غذای پرنده اش را ساخت و هنوز این شرکت بر اساس ارزشهای او(زندگی کردن با حیوان در خانه یک لذت همیشگی است) نیز پا برجاست. مواد تشکیل دهنده در این شرکت با دقت انتخاب میشود و هر ماده به صورت مستقیم از جایی که به آن تعلق دارد تهیه میشود و در کارخانه در ایتالیا پردازش میشوند تا جهت تضمین کیفیت آن دوباره کنترول شود. 
محصولات این شرکت بر اساس  دانش و آگاهی از گونه های مختلف ، نیاز حیوان ها در فصول مختلف و سنین مختلف ، توسط متخصصین ماهر  تولید شده است. محصولات این شرکت در 15 کشور اروپایی عرضه می شود.

غذای خرگوش پریمیوم پادوان

غذای خرگوش پریمیوم پادوان

در حال حاضر موجود نیست
%20
غذای قناری گرند میکس پادوان

غذای قناری گرند میکس پادوان

در حال حاضر موجود نیست
%10
غذای سهره پادوان

غذای سهره پادوان

در حال حاضر موجود نیست
غذای بچه خرگوش پادوان

غذای بچه خرگوش پادوان

در حال حاضر موجود نیست
سنگ معدنی جوندگان پادوان

سنگ معدنی جوندگان پادوان

در حال حاضر موجود نیست
%10
غذای مرغ عشق پادوان

غذای مرغ عشق پادوان

در حال حاضر موجود نیست
غذای طوطی سانان کوچک پادوان

غذای طوطی سانان کوچک پادوان

در حال حاضر موجود نیست
غذای طوطی سانان بزرگ پادوان

غذای طوطی سانان بزرگ پادوان

در حال حاضر موجود نیست