رویال کنین ( Royal canin )

دکتر جین کتری در سال 1968 شرکت رویال کنین Royal canin را در فرانسه تاسیس کرد. وی همیشه رویای داشتن یک شرکت غذای حیواناتی که بر اساس علم پایه گذاری شده باشد را در سر میپروراند. شرکتی که از دانش در مورد حیوانات نشات بگیرد ، همیشه به آنها احترام بگذارد و از همه مهم تر اینکه غذای سگ و گربه را در حد پیشرفته و بر اساس میل خود حیوان نه صاحب آن نیز تولید کند. امروز نتیجه این رویا را به راحتی میتوان دید. با وجود چالش های بی شمار و بیشتر از 45 سال پیشرفت سریع علمی ، رویال کنین  Royal Canin در صنعت تولید مواد غذایی حیوانات خانگی بی همتاست و توانسته است غذاهایی تخصصی برای سگ ها و گربه ها تولید کند که نظیر آن در دنیا دیده نشده است.

غذای خشک گربه سیامی بالغ

غذای خشک گربه سیامی بالغ

در حال حاضر موجود نیست