سبد خرید

محصولی به سبد اضافه نشده

مکمل آوازخوانی پرندگان Singing Mix1

ناموجود

این محصول مکمل غذایی قناری ها و سایر پرندگان اگزوتیکمی باشد.

این محصول به عنوان افزودنی به غذای عادی پرندگان است و موجب بهبود شرایط زندگی و جسمانی پرندگان می شود. پرندگان سالم بهترین شرایط را برای آواز خواندن دارند.

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.