سبد خرید

محصولی به سبد اضافه نشده

غذا به همراه مواد معدنی برای پرندگان دانه خوار Biogrit

ناموجود

این غذا ترکیبی از مواد معدنی قابل هضم )به شکل ذرات صدف(جهت تامین کلسیم می باشد که به هضم غذای پرنده کمک می کند همچنین دارای کربن گیاهی بوده که موجب تسهیل فرآیند تخمیر در روده ها میشود.

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.