سبد خرید

محصولی به سبد اضافه نشده

غذای مرغ مینا و پرندگان میوه خوار، حشره خوار و آواز خوان Universal Food

ناموجود

این محصول غذایی کامل برای پرنده گان میوه خوار و حشره خوار مانند مرغ مینا، سار و سینه سرخ چینی می باشد ،همچنین به عنوان یک مکمل غذایی برای پرندگان دانه خوار مانند فنچ قابل استفاده می باشد.

 

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.