سبد خرید

محصولی به سبد اضافه نشده

داروی از لک در آورن bogena moulting aid

ناموجود

این دارو برای از لک در آوردن تمامی پرنده هاست و سبب می شود که پرندگان به سرعت از لک درآیند. این دارو سرشار از ویتامین A  می باشد و موجب رفع نمودن بی اشتهاییی و کسلی  و بر گرداندن  پرنده به شرایط ایده آل می شود.

نحوه مصرف:

با غذای پرنده ترکیب شود

تاریخ مصرف: 24 ماه از تاریخ تولید

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.