کوکر اسپانیلکوکر اسپانیلکوکر اسپانیلکوکر اسپانیل

Cocker Spaniel :‌ کوکر اسپانیل

کوکِر اِسپانیِل سگی است باهوش با اندازه ای متوسط و گوشهای بلند و آویزان. به همراه پشت صاف و پاهای متوسط و چشمهای تیره رنگ .این نژاد ضمن پر انرژی بودن و سرسخت بودن بسیار با محبت و اجتماعی است.کوکر اسپانیل در دو نوع نمایشی و شکاری نیز میباشد که نوع شکاری آن برای نگهداری در آپارتمان مناسب نیست و به فضای آزاد نیازمند است.

شیر خشک سگ
خرید

شیر خشک سگ

موجود نیست