چاو چاوچاو چاو

chow chow :‌ چاو چاو

از دلایل معروف بودن این نژاد زبان آبی - مشکی و پاهای عقبی صاف اوست که باعث خرامیدنش می شود. پوشش خارجی چاو چاو نیز دو نوع می باشد: یکی پوشش صاف و دیگری زبر و خشن. رنگ موی آن اغلب سرخ ، قهوه ای ، مشکی و آبی است و ممکن است به رنگ کرم وسفید نیز یافت شود اما هرگز رنگ پوشش دو رنگ نمی باشد.گوشهایش گرد و کوچک است و در قسمت پشت سر دارای یال می باشد که به چاوچاو چهره ای شیر مانند می بخشد. جدی و مستقل و سلطه گر است.از این نژاد انتظار فرمانبرداری زیاد نداشته باشید چرا که او سگی لجوج است که افکار خودش را دنبال میکند اما در کنار آن بسیار وفادار میباشد.

شیر خشک سگ
خرید

شیر خشک سگ

موجود نیست