سبد خرید

محصولی به سبد اضافه نشده
چاو چاوچاو چاو

chow chow :‌ چاو چاو

از دلایل معروف بودن این نژاد زبان آبی - مشکی و پاهای عقبی صاف اوست که باعث خرامیدنش می شود. پوشش خارجی چاو چاو نیز دو نوع می باشد: یکی پوشش صاف و دیگری زبر و خشن. رنگ موی آن اغلب سرخ ، قهوه ای ، مشکی و آبی است و ممکن است به رنگ کرم وسفید نیز یافت شود اما هرگز رنگ پوشش دو رنگ نمی باشد.گوشهایش گرد و کوچک است و در قسمت پشت سر دارای یال می باشد که به چاوچاو چهره ای شیر مانند می بخشد. جدی و مستقل و سلطه گر است.از این نژاد انتظار فرمانبرداری زیاد نداشته باشید چرا که او سگی لجوج است که افکار خودش را دنبال میکند اما در کنار آن بسیار وفادار میباشد.