پوینترپوینتر

Pointer :‌ پوینتر

پوینتر سگی خوش اخلاق ، قابل اعتماد و مشتاق به شنیدن لطفا است که با کودکان به خوبی بازی میکند.این نژاد دارای غرایز قوی شکار، فعال، ورزشی و سریع است. روابط او با سایر سگها بسیار خوب است و کمتر دیده می شود که در مقابل سایر سگها حالت تهاجمی به خود بگیرد. آموزش پذیری بالا از دیگر صفات این نژاد است.البته قابل ذکر است که پوینتر ذاتا شکارچی هست و شکار با او آسان بوده و فقط نیاز به آموزش های مبتدی میباشد.

شیر خشک سگ
خرید

شیر خشک سگ

موجود نیست