مینیاتور پینچرمینیاتور پینچر

miniature pinscher :‌ مینیاتور پینچر

مینیاتور پینچر در گروه سگهای عروسکی دسته بندی می شود که دارای موهای کوتاه و صاف است. این سگ کوچک و بازیگوش است و نیاز به مراقبت زیادی دارد.نه تنها بر خلاف تصور عمومی مردم جد مینیاتور پینچِر نژاد دابِرمَن نیست بلکه قدمت این نژاد از دابرمن بیشتر هم هست.اصلیت ین نژاد آلمان می‌باشد و اجداد او را تریرها و German Pinscher تشکیل می‌دهند. این نژاد برای کنترل جمعیت و شکار موشها خصوصاً در اسطبل‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت.مینیاتور پینچر بسیار سرسخت وابسته میباشد.مغرور و شجاع است و نسبت به صاحب خود وفادار میباشد اما با غریبه ها خو نمیگیرد.

شیر خشک سگ
خرید

شیر خشک سگ

موجود نیست