روتوایلرروتوایلرروتوایلر

Rottweiler :‌ روتوایلر

این نژاد جزو گونه‌های سگهای نگهبان می‌باشد.این سگ در گذشته برای محافظت از احشام توسط گله دارها مورد استفاده قرار می‌گرفت.این نژاد بعدها این سگ به عنوان یکی از بهترین سگهای نگهبان شناخته شد.ارتفاع سگ نر ۶۰ تا ۶۸ سانتی متر و ارتفاع سگ ماده ۵۵ تا ۶۵ سانتی متر می‌باشد.این سگ دارای گردنی قوی، سری پهن، گوش‌هایی کوچک و پو ششی سیاه و خرمایی رنگ می‌باشد .دم در این نژاد کوتاه و افقی است و اگر بلند باشد باید کوتاه شود.این سگ به طور کلی خشن نیست ولی می تواند در مقابل دشمن بسیار خطرناک باشد. نسبت به صاحبش همیشه مهربان و باوفا است.علی رقم وزن سنگینش قادر است به سرعت حرکت کند.

شیر خشک سگ
خرید

شیر خشک سگ

موجود نیست