جک راسلجک راسل

Jack Russell :‌ جک راسل

این نژاد کوچک ، سرزنده ، چاوک و عضلانی بیشتر شبیه به Fox Terrier کوچک است.حداقل 50 درصد از رنگ پوشش خارجی آن سفید به همراه لکه های قهوه ای ، سرخ یا مشکی است.در این نژاد گوشها صاف ، شکل V و نیمه افراشته است. دمش به شکل داس است و نوع ایرلندی آن در مقایسه با انواع انگلیسی اش پاهای کوتاه تری دارد.جک راسل به شدت نترس و جسور است و رابطه آن با کودکان بسیار خوب می باشد.گاهی تعلیم دادنش سخت است و نیاز به مربی دارد.این نژاد ذاتا شکارچی میباشد بنابر این نباید آن را با سایر حیوانات خانگی کوچک نتها گذاشت.

شیر خشک سگ
خرید

شیر خشک سگ

موجود نیست