بیگلبیگل

Beagle :‌ بیگل

بیگل جزو نژادهای متوسط دسته بندی میشود.در آغاز برای ردگیری خرگوش و گوزن و دیگر شکارهای کوچک پرورش یافت.مشام و غریزهٔ ردگیری در بیگل‌ها بسیار قوی است، تا آنجا که از آنها برای تشخیص واردات کشاورزی ممنوعه و خوراکی‌های قرنطینه شده استفاده می‌شود. بیگل‌ها جزو نژادهای باهوش هستند اما ذهن تک محور دارند. محبوبیت آنها بخاطر اندازه پیکرشان، مزاج معتدلشان، و نداشتن مشکلات سلامتی وراثتی است.

شیر خشک سگ
خرید

شیر خشک سگ

موجود نیست