بیچون فرایزبیچون فرایزبیچون فرایز

Bichon Frise :‌ بیچون فرایز

بیچون فرایز سگ کوچک و پشمالویی است که در گروه سگ های عروسکی قرار دارد و بسیار شاد است. این سگ کوچک پر جنب و جوش و فعال است. بازی کردن روزانه تمام نیازهای بدنی او را تأمین می کند و به پیاده روی علاقه زیادی دارد.
این سگ برای نگهداری در آپارتمان مناسب می باشد ولی در طول روز باید به او اجازه فعالیت بدنی کافی داده شود.این سگ ها به سادگی به صاحب خود علاقه مند میشوند. رفتار مهربانانه و هوش زیاد این سگ ها یاد دادن را به آن آسان تر میکند. بیچون فرایز یک سگ اجتماعی است و با حیوانات دیگر رابطه ی خوبی دارد.
طول عمر این سگ ها ۱۵ سال یا بیشتر است.