آکیتاآکیتا

Akita :‌ آکیتا

آکیتا سگی است آرام، بزرگ و قدرتمند که می تواند تهدید آمیز باشد.برخی از آنها آرام هستند و بعضی دیگر پرخاشگر ، بنابراین لازم است که وقتی در اطراف کودکان هست تحت نظارت باشد.همچنین او نیاز متوسطی به ورزش دارد و باید روزانه مقداری ورزش کند.نسبت به سایر نژادها نیاز به تمرین برای آموزش دارد و نسبت به نژادهای دیگر دستورات جدید را دیرتر می آموزد.ریزش موی آکیتا بسیار زیادمیباشد.

شیر خشک سگ
خرید

شیر خشک سگ

موجود نیست